منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و آی تی را برای شما گذاشتم. امیدوارم که در کنکور موفق باشید .


گرایش تجارت الکترونیک:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش سیستم*های چند رسانه*ای:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش امنیت اطلاعات:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1) - معماری کامپیوتر(1)

گرایش مدیریت سیستم*های اطلاعاتی:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش شبکه*های کامپیوتری:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1) –


معماری کامپیوتر(1)

گرایش مهندسی فناوری اطلاعات(IT):
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و آی تی را برای شما گذاشتم. امیدوارم که در کنکور موفق باشید .


گرایش تجارت الکترونیک:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش سیستم*های چند رسانه*ای:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش امنیت اطلاعات:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1) - معماری کامپیوتر(1)

گرایش مدیریت سیستم*های اطلاعاتی:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)

گرایش شبکه*های کامپیوتری:
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1) –


معماری کامپیوتر(1)

گرایش مهندسی فناوری اطلاعات(IT):
زبان عمومی (1) - دروس مشترک*(2) - اصول و مبانی مدیریت (1) - اصول طراحی پایگاه داده*ها(1) - هوش مصنوعی(1) - سیستم*های عامل(1)منابع کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر و فناوری اطلاعات
( مطابق با آزمون سال گذشته)

1) زبان تخصصی (با ضریب 1)
تعداد - 25 سؤال

2) مجموعه*ی دروس ریاضی (با ضریب 2)
تعداد - 24 سؤال، هر درس شش سؤال

الف) ریاضی مهندسی
کتاب درسی: ریاضی مهندسی پیشرفته، اروین کریزیگ، ترجمه*ی عالم*زاده یا شاهرضایی.
کتاب تست: ریاضی مهندسی، مؤسسه*ی پرسپولیس.

ب) آمار و احتمال مهندسی
کتاب درس و تست: آمار و احتمال، دکتر نیکوکار.
آمار و احتمال، نوشته*ی ....، ترجمه*ی*عمیدی.
آمار و احتمال، نوشته*ی دگروت، ترجمه*ی (استاد بزرگوارم) دکتر عین الله پاشا.

ج) محاسبات*عددی
کتاب درس: آنالیز عددی، بابلیان.
محاسبات عددی، دکتر نیکوکار.
کتاب مهندسی کامپیوتر، خلاصه*ی درس.

د) ساختمان*های گسسته
کتاب درس: ساختمان*های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش

3) مجموعه*ی دروس عمومی (باضریب4)
تعداد - 30 سؤال، هر درس 6 سؤال

الف) ساختمان*داده*ها
کتاب درس: ساختمان*داده*ها و الگوریتم*ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ساختمان*داده*ها و الگوریتم*ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان*داده*ها، سیمور لیپ*شوتز.
کتاب تست: ساختمان*داده*ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه*ی ساختمان*داده*ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ب) نظریه*ی زبان*ها و ماشین*ها
کتاب درس: نظریه*ی زبان*ها، سودکمپ، ترجمه*ی جلیلی.
نظریه*ی زبان*ها، پیتر لینز ، ترجمه*ی دکتر صراف*زاده.
کتاب تست: کتاب پوران*پژوهش.

توضیح: (در دانشگاه تربیت*معلم، کتابی تدریس می*شود که نوشته*ی دو نویسنده*ی کره*ای است و برای آموزش نظریه*ی زبان*ها بسیار عالی است. (ارمغان حسن نادری) چنان*چه قبلا این درس را نگذرانده*اید، توصیه می*کنم، حتما به دنبال این کتاب باشید. )ج) مدارهای منطقی

کتاب درس: موریس مانو.
کتاب تست: کتاب پوران*پژوهش، جلد آبی.
کتاب راهیان ارشد، جلد دو.

د) معماری کامپیوترکتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران*پژوهش، جلد آبی.

ه) اصول طراحی سیستم عامل

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه*ی پرسپولیس.
تست: سیستم*عامل، مقسمی، درس و کنکور.

4) مجموعه*ی دروس تخصصی (باضریب2)

رشته*ی نرم*افزار: (چهار اصل)
25 سؤال - چهار درس، هر کدام 6 سؤال ، هر سال یکی از درس*ها هفت*سؤالی است.

الف) اصول طراحی کمپایلر
کتاب درس:
طراحی کمپایلر، آیهو.
طراحی کمپایلر، قاسم*ثانی، جزوه*ی دانشگاه شریف.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.

ب) اصول طراحی زبان*های برنامه*سازی

کتاب درس: طراحی زبان*های برنامه*سازی، پِرَت
جزوه*ی طراحی و پیاده*سازی دانشگاه امیرکبیر.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.

ج) اصول طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه*ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی*پور.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه*ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.


د) اصول طراحی پایگاه*داده*ها

کتاب درس: پایگاه*داده*ها، سی جی دیت.
پایگاه داده*ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک*های اطلاعاتی، مصطفا حق*جو.
اصول طراحی پایگاه*داده*ها، روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه*داده*ها، مقسمی.

رشته*ی سخت*افزار:

الف) الکترونیک دیجیتال
ب) انتقال داده
ج) مدار الکتریکی
د) یادم نیست


رشته*ی هوش*مصنوعی:

الف) مدارهای الکتریکی
ب*) طراحی الگوریتم
ت*) هوش مصنوعی

منابع کنکور کارشناسی ارشد – رشته*ی IT (مهندسی فناوری اطلاعات)

1) زبان*تخصصی (با ضریب 1) ( 30 سؤال )

2) مجموعه*ی دروس عمومی (با ضریب 2) ( هر درس 10 سؤال )

الف) ساختمان*های گسسته
کتاب درس: ساختمان*های گسسته، دکتر قلی زاده.
ریاضی گسسته، گریمالدی.
ریاضی گسسته، ترمبلی.
کتاب تست: پوران پژوهش.

ب*) ساختمان**داده*ها
کتاب درس: ساختمان*داده*ها و الگوریتم*ها در پاسکال، c، c++، هورویتز.
ساختمان*داده*ها و الگوریتم*ها در جاوا، سارتج سهنی.
ساختمان*داده*ها، سیمور لیپ*شوتز.
کتاب تست: ساختمان*داده*ها، دکتر مقسمی، درس و کنکور.
جزوه*ی ساختمان*داده*ها، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.
ت*) طراحی الگوریتم

کتاب درس: مقدمه*ای بر طراحی الگوریتم،معروف و مشهور به CLRS.
طراحی الگوریتم، نیپولیتان، نعیمی*پور.
طراحی الگوریتم، قلی*زاده.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم.
جزوه*ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد قدسی، دانشگاه شریف.

ث*) مهندسی نرم*افزار

کتاب درس: مهندسی نرم*افزار، پرسمن. (ویرایش پنجم و ششم).
مهندسی نرم افزار، سامرویل (ویرایش پنجم).
تحلیل و طراحی نرم*افزار، بنت*لی.
مهندسی نرم افزار کلاسیک و شی*گرا، ساش.
ج*) شبکه*های کامپیوتری

کتاب درس: شبکه*های کامپیوتری، اندرو اس تننباوم، ترجمه*ی ملکیان، زارع*پور و پدرام.
شبکه*های کامپیوتری و انتقال داده، ویلیام استالینگز.
کتاب تست: 3000 مسئله*ی حل شده در شبکه*های کامپیوتری و انتقال*داده، دکتر فتحی و مهندس صفائی.

ح*) مدیریت فناوری اطلاعات

کتاب درس: جزوه*ی دانشگاه امیرکبیر.

دروس دیگر ( با ضریب 1 )
3) هوش*مصنوعی ( 10 سؤال )
کتاب درس: هوش مصنوعی، نوشته*ی راسل و نوروینگ.
کتاب نکته و تست : مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدچهارم.4) پایگاه داده*ها ( 10 سؤال )

کتاب درس: پایگاه*داده*ها، سی جی دیت.
پایگاه داده*ها، رامز المصری.
اصول طراحی بانک*های اطلاعاتی، مصطفا حق*جو.
اصول طراحی پایگاه*داده*ها، روحانی رانکوهی.
کتاب تست: پایگاه*داده*ها، مقسمی.5) سیستم*عامل ( 10 سؤال )

کتاب درس:
سیستم عامل، استالینگز.
سیستم عامل، سیلبرشاتس.
سیستم عامل، تننباوم.
جزوه ی سیستم عامل موسسه*ی پرسپولیس.
تست: سیستم*عامل، مقسمی، درس و کنکور.

6) معماری ( 10 سؤال )

کتاب درس: معماری کامپیوتر، موریس مانو.
معماری و سازماندهی کامپیوتر، استالینگز.
تست: کتاب پوران*پژوهش، جلد آب


منبع

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 آبان 1388    | توسط: من    | طبقه بندی: مقاله،     | نظرات()