این شبکه ها از دو یا چند ترمینال که دارای نیازهای ارتباطی هستند تشکیل می گردد. جهت اتصال این ترمینال ها به یکدیگر با توجه به موقعیت آنها و ساختار طبیعی زمین در مسیرهای ما بین آنها لازم است از ایستگاههای واسط تکرار کننده استفاده نمود.

ایستگاههای مایکروویو به لحاظ وظایفی که بر عهده دارند و سرویس هایی که ارائه می دهند، به شرح زیر تقسیم بندی می گرند:

1- پایانه: به ایستگاههای انتهائی اطلاق می گردد که در آنها کانال های صوتی، دیتا و یا تصویر پیاده و سوار می شوند.

2- تکرار کننده مستقیم: به ایستگاههایی اطلاق میگردد که در آن امواج از ایستگاه قبلی دریافت و پس از پردازش(بدون پیاده و سوار شدن کانال) و تقویت به سمت دیگر ارسال می گردند.

3- تکرار کننده پایانه ای

4- چند راهه: به ایستگاههایی اطلاق میشود که ضمن انجام عمل تکرار، امواج را در چندین مسیر مبادله می نمایند.

5- تکرار کننده از نوع مولد: نوع خاصی از ایستگاه تکرار کننده است که در آن امواج پس از دریافت تا حد Base Band پیاده و پس از حذف نویزها مجددا سیگنال های RF و IF تولید و ارسال می شود. این نوع تکرار کننده ها عمدتا در سیستمهای مایکروویو دیجیتال متداول می باشند.

6- تکرار کننده غیر فعال: نوع خاصی از ایستگاه تکرار کننده است که درآن المانهای فعال و هیچ گونه مدارات الکترونیکی وجود نداشته و امواج پس از دریافت در جهت دیگری هدایت می شوند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 آبان 1388    | توسط: من    |    | نظرات()